Поддръжка

Поддръжка на газови съоръжения на клиенти на „Лайт Газ” ООД  се осъществява от „Лайт инженеринг” ООД.