About Us

Лайт Газ ООД – търговска компания, специализирана в търговия на едро и дребно със светли горива и газ пропан-бутан.

За нашите клиенти предлагаме доставка на суровини, консултации, проектиране, монтаж, гарантиращ безопасността при експлоатация, поддръжка и ремонт на съоръжения с повишена опасност.

Днес Лайт Газ – това са над 20 обекта, расположени в региона, обслужващи нашите клиенти.

Компанията разполага със специализиран транспорт, собствена база  за пропан-бутан и течни горива.

Модерно оборудване и квалифицирани специалисти с дългогодишен и доказан опит – гаранция за систематично управлението на безопасността, охраната на труда и опазването на околната среда в съответствие със разпоредбите на действащото законодателство.

Partners