ПРОЕКТИ

Реализирани обекти за газификация на жилищни, обществени и промишлени сгради.

Лайт Инженеринг ООД изработва за своите клиенти проекти за газови системи на нови сгради, реконструкция на вече изградени газови инсталации, с гарантирано намаляване на разходите по консумирана енергия за отопление.

Проектирането на централни или локални газови инсталации се извършва след консултация с нуждите на клиента и по одобрен и предварително изготвен проект.

Самият проект за газификация на жилище, търговски или промишлен обект се осъществява след обстоен анализ за реализиране на най-подходящата и енергоспестяваща за клиента газификационна система.

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ

test

ИМЕ НА ПРОЕКТ